ประชาสัมพันธ์

  • กำหนดการแก้ไขผลการเรียน 0,มส,มผ,ขส คือ จากวันที่ 16/03/2558 ถึงวันที่ 25/03/2558
  • พบกับระบบ EDR 2015 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
close
รหัสผู้ใช้งาน :*
รหัสผ่าน :*
 

เมื่อทำการเข้าระบบแล้ว ให้ตรวจสอบภาคเรียนที่ต้องการจะทำงานก่อนเสมอ
ข้อความจากผู้ดูแลระบบ
1. ใหม่ EDR Version 2.1.0 เปลี่ยนแปลงหน้าจอแบบใหม่ และทางเราได้เปิด webboard สำหรับพูดคุยและอัพเดทคู่มือใหม่ๆ
2. ใหม่ เปลี่ยนระบบการเช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนแบบใหม่ ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม
3. ฟังก์ชั่นงานอาจารย์ที่ปรึกษา อยู่ในหน้าจอ DashBoard ของอาจารย์แต่ละท่าน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียน
การขาดเรียน คะแนนสอบ ผลการเรียน คะแนนความประพฤติ ของนักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ท่านนั้นๆ