ประชาสัมพันธ์

  • สามารถใช้ฟังก์ชั่นบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนผ่าน Smart Phone และ Tablet ได้แล้ว
  • โดยใช้ Smart Phone หรือ Tablet เข้า url เดิมที่เคยเข้าใน PC
close
รหัสผู้ใช้งาน :*
รหัสผ่าน :*
 

เมื่อทำการเข้าระบบแล้ว ให้ตรวจสอบภาคเรียนที่ต้องการจะทำงานก่อนเสมอ
ข้อความจากผู้ดูแลระบบ
1. ใหม่ EDR Version 2.1.0 เปลี่ยนแปลงหน้าจอแบบใหม่ และทางเราได้เปิด webboard สำหรับพูดคุยและอัพเดทคู่มือใหม่ๆ
2. ใหม่ เปลี่ยนระบบการเช็คชื่อนักศึกษาเข้าเรียนแบบใหม่ ง่ายและรวดเร็วกว่าเดิม
3. ฟังก์ชั่นงานอาจารย์ที่ปรึกษา อยู่ในหน้าจอ DashBoard ของอาจารย์แต่ละท่าน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียน
การขาดเรียน คะแนนสอบ ผลการเรียน คะแนนความประพฤติ ของนักศึกษาในความดูแลของอาจารย์ท่านนั้นๆ
4. เพิ่มระบบการดูข้อมูลของนักศึกษาผ่านหน้าจอสัมผัส เช่นตู้ Kiosk หรือ Tablet กดลิงค์ที่นี้ >> EDR Touch Systemปฏิทินการศึกษา
วันที่ กิจกรรม
13/01/2558 - 15/01/2558 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี
16/01/2558 - 16/01/2558 วันครูแห่งชาติ กำหนดให้มีการหยุดเรียน