ประชาสัมพันธ์

  • นักศึกษาสามารถใช้งานระบบ EDR ผ่าน Smart Phone และ Tablet ได้ง่ายๆเพียงใช้ Smart Phone หรือ Tablet เข้า url เดิมที่เคยเข้าใน PC
close
นักเรียนชั้นปีที่ 1 ไม่ต้องใส่ข้อมูลวันเกิด


รหัสนักศึกษา :
วัน/เดือน/ปีเกิด : Date selector